logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

W dniach 18 i 19 lipca 2023 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu odbyło się szkolenie dla pracowników służb społecznych. Szkolenie, którego tematem były ,,Uzależnienia. Samoocena jako wyznacznik poczucia dobrostanu psychicznego” prowadzone było przez terapeutę uzależnień - Pana Mirosława Kudzię.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu organizuje

szkolenie dla pracowników służb społecznych

dotyczące problemów uzależnień

Szkolenie odbędzie się w MGOPS w Złocieńcu w dniach 18 i 19 lipca 2023 r. o godzinie 9.30

Prowadzący: Mirosław Kudzia
Mirosław Kudzia jest terapeutą uzależnień i przemocy seksualnej. Prowadzi praktykę zawodową Southampton w Wielkiej Brytanii.

Tematem wykładów będą:
• Uzależnienia
• Co zrobić żeby poprawić poczucie własnej wartości

Serdecznie zapraszamy

czwartek, 22 czerwca 2023 08:45

Ogłoszenie - Pomoc żywnościowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, że od dnia 03-07-2023r. rozpoczyna wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z  poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom i rodzinom, spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:
·       1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
·       1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

palenie0

Dzień 31 maja ogłoszony przez Światową Organizację zdrowia WHO jako Światowy Dzień bez Tytoniu jest okazją do zwrócenia uwagi na problem zdrowotny - powszechność palenia papierosów oraz jego skutki zdrowotne.

Dym tytoniowy składa się z 4000 tys. związków chemicznych, w tym ponad 40 to substancje rakotwórcze, które w czasie palenia są wprowadzane do organizmu palacza a także osób przebywających w otoczeniu osoby palącej (zjawisko palenia biernego).

Papierosy - a właściwie zawarta w nich nikotyna - zostały uznane przez WHO za substancję psychoaktywną o działaniu narkotycznym, podobnie jak kokaina czy heroina, szybko prowadzącą do uzależnienia.

Z tej okazji pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Drawsku Pomorskim promowali wartości rodzinne. Mieszkańcy Złocieńca dowiedzieli się w jaki sposób mogą zostać rodziną wspierającą,rodziną zastępczą oraz jak uzyskać wsparcie asystenta rodziny.W tych działaniach ogromną pomoc udzieli policjanci z Komisariatu Policji w Złocieńcu. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci ,które nas odwiedziły z Prywatnego Przedszkola Stanisławy Rak-Lisowskiej oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Złocieńcu. Dzieci z wielką chęcią wzięły udział w konkursach o tematyce rodziny.Nie zabrakło nagród ,słodyczy i radości.Wszyscy uczestnicy spotkania jednogłośnie potwierdzili, że RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA!!!

piątek, 12 maja 2023 09:47

Dzień Rodziny

dzien rodziny

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny

na złocienieckim deptaku, w dniu 15 maja, w godzinach 10.00 – 12.00

pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu

będą udzielać informacji na temat form wsparcia rodziny.

Zapraszamy!