logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Projekt socjalny „Gimnazjalisto, spójrz inaczej” obejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i promuje zdrowy styl życia. Realizowany jest w Zespole Szkół przy ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu od listopada 2016r. Zakończenie projektu przewidziane jest w marcu 2017r.
W październiku 2016r. była przeprowadzona ankieta wśród uczniów gimnazjum, w której zapytano młodzież o ich kontakty ze środkami psychoaktywnymi, o stosunek do osób przyjmujących środki zmieniające świadomość oraz w jakich sytuacjach młodzież najczęściej sięga po narkotyki itp. Wyniki ankiety były wskazówką do opracowania planu działań profilaktycznych.

piątek, 20 stycznia 2017 08:07

Ogłoszenie - "Za życiem"

OGŁOSZENIE !!!

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIEŃCU

INFORMUJE, IŻ WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA  "ZA ŻYCIEM"

ORAZ WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ DO WW. ŚWIADCZENIA

DOSTĘPNE SĄ W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH POKÓJ NR 204

wtorek, 17 stycznia 2017 07:32

Punkt Interwencji Kryzysowej

Jeżeli w Twoim życiu wydarzyło się coś, co zburzyło harmonię i ład; doświadczyłeś przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej, straciłeś bliską osobę, przeżywasz poważną chorobę, może rozpada się Twoje małżeństwo, przeżyłeś zdradę, straciłeś pracę, dzieci opuściły dom, masz myśli samobójcze lub próbowałeś odebrać sobie życie, jeśli żyjesz w konflikcie z dziećmi, rodzicami, przełożonymi –

- czekamy na Ciebie by pomóc!!!

Od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę.
Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

wtorek, 10 stycznia 2017 09:13

Informator "Za życiem"

Informator – zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).
Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie bez względu na osiągane dochody.
Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, konieczne będzie spełnienie kilku warunków.

Zarządzenie Burmistrza Złocieńca w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT - zmiana danych identyfikacyjnych występujących na fakturze.