logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Laptopy, komputery stacjonarne, dostęp do internetu i niezbędne akcesoria – taki sprzęt dla uczniów będą mogli kupić samorządowcy za pieniądze z ruszającego dziś programu wsparcia. Właśnie wystartował nabór wniosków.

Budżet finansowanego z Funduszy Europejskich działania to 80 milionów złotych. Sprzęt trafi do około 20 tysięcy dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Laptop od zaraz

Jak wynika z opublikowanej kilka dni temu najnowszej edycji badania NASK - Nastolatki 3.0 - w czasie pandemicznych ograniczeń stacjonarnego trybu nauki uczniowie brali udział w zdalnych lekcjach, przede wszystkim wykorzystując laptopy (66,6%) oraz smartfony (58,0%). Prawie co trzeci rodzic twierdzi, że w trakcie pandemii musiał kupić dodatkowy laptop (31,8%). 11,5% badanych rodziców jako najczęściej spotykany problem podczas nauki online wskazało brak odpowiedniego sprzętu (komputera/laptopa/tableta).

środa, 29 września 2021 07:09

Informacja

Napisane przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje,

że faktury za stypendia szkolne będą przyjmowane i realizowane w terminie

od 01 października 2021 r. w godzinach 7.00- 12.00.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z udzielaniem pomocy.

czwartek, 23 września 2021 10:21

MGOPS poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych

Napisane przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych

dla osób ubezwłasnowolnionych oraz rodziny wspierające.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem Ośrodka pokój 208

w czwartki godz.10.00-15.00.

Kierownik MGOPS w Złocieńcu
Grażyna Buczek

wtorek, 14 września 2021 15:00

Komunikat

Napisane przez

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje o możliwości korzystania przez dzieci i młodzież z gorącego posiłku w przedszkolach, w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.
Obowiązuje kryterium dochodowe do 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/289/2021 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 kwietnia 2021 r. Osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą skontaktować się telefonicznie z pracownikiem socjalnym pod nr telefonu: 943671248 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Uchwała Nr XXXVI/289/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Gmina Złocieniec wspólnie z Krajowym Zasobem Nieruchomości rozpoczęły działania w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej na nieruchomości przy Alei Piastów w Złocieńcu.

W związku z dążeniem Rządu do poprawy dostępności mieszkań z przeznaczeniem na wynajem w ramach uruchomienia bezzwrotnych grantów oraz oferowania preferencyjnych kredytów objętych dopłatami do odsetek z budżetu państwa, udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, pojawiły się nowe możliwości budowy zasobu mieszkaniowego kierowanego do nisko i średnio zarabiających.

            W tej sytuacji Gmina Złocieniec utworzyła wraz z Krajowym Zasobem Nieruchomości i innymi gminami naszego województwa Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową, która zrealizuje mieszkania o umiarkowanych czynszach. Będą to mieszkania kompletnie wykończone i wyposażone w standardzie „pod klucz”.