logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

niedziela, 22 marca 2020 07:19

Koronawirus / COVID-19 Informacja dla osób bezdomnych

Napisane przez

Czym jest koronawirus?

Koronawirus to nowy, bardzo zaraźliwy wirus wywołujący chorobę o nazwie COVID-19. Choroba ta atakuje płuca i drogi oddechowe.

Koronawirus ma objawy podobne do grypy, jednak jest znacznie bardziej groźny. W większości przypadków nie jest śmiertelny, jednak osoby starsze, osoby cierpiące na inne choroby oraz osoby o obniżonej odporności są narażone na znacznie poważniejszy przebieg choroby, w tym śmierć. Oznacza to, że możesz być w grupie wysokiego ryzyka!

Objawami na które należy zwrócić uwagę są:
• wysoka temperatura – twoje ciało, a w szcze-gólności czoło i klatka piersiowa, wydają się gorące w dotyku, jednocześnie jest ci zimno i masz dreszcze
• ciągły kaszel i duszności – nieustępujący kaszel, którego wcześniej nie miałeś/aś, odczucie trudności ze złapaniem oddechu
• ból w klatce piersiowej

U niektórych osób choroba może przebiegać lekko lub zupełnie bezobjawowo (nie będziesz wtedy odczuwać powyższych objawów), bardzo ważne jest jednak aby nie zarażać innych osób i nie ryzykować zarażeniem się od innych.

Koronawirus jest szczególnie groźny dla:
• osób powyżej 70 roku życia
• osób z innymi przewlekłymi chorobami
• osób z osłabionym systemem odporności (np. przeziębionych)
• kobiet w ciąży

Jeśli mieszkasz w placówce:

• Pamiętaj o środkach ostrożności!
• Ogranicz wychodzenie poza placówkę do niezbędnego minimum lub (jeśli możesz) całkowicie
• Poinformuj rodzinę i znajomych aby cię nie odwiedzali – kontaktuj się z nimi telefonicznie lub przez internet
• Przestrzegaj zaleceń personelu placówki
• Unikaj przebywania w większych grupach, jeśli to możliwe staraj się przebywać jak najwięcej w swoim pokoju
• Używaj chusteczek higienicznych (może być również papier toaletowy lub ręcznik papierowy); zużyte chusteczki wyrzucaj od razu do kosza, często opróżniaj kosz
• Ubrania przeznaczone do prania pakuj do worków foliowych; nie potrząsaj ubraniami (możesz rozprzes-trzeniać w ten sposób wirusa); podobnie postępuj z koszem, do którego wyrzucasz chusteczki
• Jeśli w łazience brakuje mydła, poinformuj o tym natychmiast personel placówki
• Jeśli masz dyżur na kuchni lub zmywaku – myj naczynia i sztućce detergentem i szczególnie dokładnie; myj jak najczęściej ręce wodą i mydłem; nie kichaj i nie kaszl w pobliżu żywności i naczyń
• Informuj personel placówki jeśli czujesz się źle lub jeśli zauważysz objawy u współmieszkańców
• Jeśli potrzebujesz leków, poinformuj o tym personel placówki
• Jeśli odczuwasz niepokój związany z epidemią, nie wiesz czym jest koronawirus i jak unikać zarażenia lub masz inne wątpliwości – porozmawiaj z personelem placówki Jeśli żyjesz poza placówką:

Jeśli żyjesz poza placówką:

• Pamiętaj o środkach ostrożności!
• Ogranicz poruszanie się po mieście do niezbęd-nego minimum
• Unikaj skupisk ludzi i komunikacji miejskiej
• Poinformuj streetworkera lub patrol policji lub straży miejskiej o miejscu pobytu; staraj się jak najwięcej przebywać w tym miejscu
• Pamiętaj, że dzienne punkty pomocowe są zamknięte (świetlica, KIS itp.)
• Pamiętaj, że zasady wydawania żywności mogą się zmienić – postaraj się dowiedzieć jak obecnie działają; podczas wydawania żywności zachowaj odległość od innych (minimum 1-1,5 metra); po otrzymaniu żywności oddal się jak najszybciej, nie wdawaj się w rozmowy
• Streetworkerzy i patrole służb również mogą zachowywać się inaczej niż zwykle – przede wszystkim będą starali się zachować bezpieczną odległość i skrócić czas kontaktu do minimum
• Jeśli masz objawy koronawirusa, poinformuj o tym streetworkera, patrol policji lub straży miejskiej na początku rozmowy; jeśli nie masz kogo poinfor-mować – zadzwoń na infolinię 800 190 590
• Jeśli masz tylko częściowe objawy (np. kaszel i gorączkę), poinformuj o tym streetworkera z prośbą o codzienny kontakt na wypadek pogor-szenia się twojego stanu zdrowia i ogranicz do minimum kontakty z innymi ludźmi
• Jeśli potrzebujesz leków, poinformuj o tym streetworkera
• Unikaj używania papierosów, żywności i napojów po innych osobach

Środki ostrożności

Koronawirus jest wysoce zaraźliwy i przenosi się drogą kropelkową. Oznacza to że możesz się zarazić (lub samemu zarazić innych) przez:
• przebywanie blisko osoby zarażonej (poniżej 1-1,5 metra)
• wydzieliny ciała (w szczególności ślinę i śluz podczas kichania lub kaszlenia)
• dotknięcie własnych ust, nosa lub oka ręką, którą wcześniej dotykałeś/aś osoby zarażonej lub dotkniętych przez nią przedmiotów
• palenie po kimś papierosa
• picie z butelki/szklanki, z której ktoś wcześniej pił
• jedzenie żywności, która wcześniej miała kontakt z ustami innej osoby
• używanie po kimś nieumytych naczyń i sztućców

Jak chronić siebie i innych?
• jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem
• nie dotykaj własnych ust, nosa i oczu
• nie zasłaniaj ust i nosa dłonią kiedy kichasz i kasz-lesz; zamiast tego zasłaniaj się zgięciem łokcia lub chusteczką jednorazową
• zachowuj bezpieczną odległość od innych osób (co najmniej 1-1,5 metra), w szczególności od osób z objawami przeziębienia lub grypy
• nie używaj papierosów, żywności i napojów po innych osobach
• ogranicz przemieszczanie się po mieście
• unikaj dużych skupisk ludzi
• unikaj autobusów, tramwajów i metra
• informuj innych o środkach ostrożności

Co zrobić jeśli czujesz się źle?

• Jeśli masz objawy koronawirusa (wysoka tempera-tura, nieustający kaszel, duszności, ból w klatce piersiowej) poinformuj personel placówki, w której mieszkasz lub streetworkera, który cię odwiedza w miejscu, w którym nocujesz (ewentualnie patrol policji lub straży miejskiej)
• Przede wszystkim pamiętaj o środkach ostrożności – jeśli podejrzewasz u siebie koronawirusa, szczególnie ważne jest abyś starał/a się nie zarazić innych; informując o swoim stanie zachowaj bezpieczny odstęp od osoby, z którą rozmawiasz (minimum 1,5 metra)
Nie zgłaszaj się osobiście do lekarza, placówki dla bezdomnych, ośrodka pomocy społecznej lub innych służb pracujących w pomieszczeniach – w tej sytuacji jesteś dla nich zagrożeniem
Nie wzywaj pogotowia ratunkowego jeśli nie ma bezpośredniego zagrożenia życia
• Zadzwoń na infolinię NFZ (800 190 590) jeśli nie możesz nikogo poinformować o swoim stanie
• W innych przypadkach (np. przeziębienie bez gorączki) postępuj tak jak zwykle; jeśli mieszkasz w placówce, poinformuj personel, staraj się pozos-tawać w pokoju i ograniczyć do minimum kontakty
z innymi ludźmi

Materiał opracowany przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności na podstawie informacji Ministerstwa Zdrowia

Więcej informacji: www.gov.pl/koronawirus/