logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

czwartek, 18 sierpnia 2022 08:04

Dodatek węglowy - - ogłoszenie dla Mieszkańców gminy Złocieniec

Napisane przez

Burmistrz Złocieńca informuje, że wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu (ul. Stary Rynek 3, I piętro, pok. nr 14), który po weryfikacji ze złożoną deklaracją do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostanie przekazany do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu (plac 650 Lecia 1), w którym będzie prowadzone dalsze postępowanie w celu wypłaty dodatku węglowego.

Informujemy, że:
- dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych,
- wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. (wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania),
- dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę,
- wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wówczas wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego)
- formularz wniosku -link poniżej

Burmistrz Złocieńca
Krzysztof Zacharzewski

Złocieniec, 17.08.2022 r.

docx  Wniosek o wypłatę dodatku węglowego doc

pdf  Wniosek o wypłatę dodatku węglowego pdf

docx  Oświadczenie dodatek węglowy doc

pdf  Oświadczenie dodatek węglowy pdf

docx  Kluzula informacyjna RODO dodatek węglowy doc

pdf  Kluzula informacyjna RODO dodatek węglowy pdf