logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Громадянин України, який законно в’їхав на територію Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року, який заявляє про намір залишитися на території Республіки Польща та внесений до реєстру PESEL, може бути призначені грошові та безготівкові допомоги на умовах та відповідно до Закону від 12 березня 2004 року про соціальну допомогу. Громадянин України, звертаючись за виплатою соціальної допомоги, подає декларацію про особистий, сімейний, доходний та матеріальний стан. До компетенції надавати пільги належить комуна за місцем проживання особи, яка звертається за такими пільгами. Громадянин України має право на одноразову грошову допомогу (300 злотих). Заяви про виплату цієї допомоги можна подавати до Муніципального та комунального центру соціального забезпечення м. Złocieniec с. з 8.00 до 14.00.

Заявки доступні в додатку до інформації.

piątek, 25 lutego 2022 07:58

Centrum Zdrowia Psychicznego

Napisane przez

Broszura

W związku z wystąpieniem na terenie naszej gminy orkanu, Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu, informuje, że osoby/rodziny poszkodowane w wyniku tego zdarzenia, mogą w ośrodku pomocy wnioskować o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego.

Pomoc tą w wyjątkowych przypadkach mogą otrzymać osoby/rodziny, których dochody przekraczają kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej:
• 776,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
• 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z udzielaniem pomocy.

wtorek, 25 stycznia 2022 11:40

KOMUNIKAT

Napisane przez

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu przypomina, że terminem złożenia wniosku na dodatek osłonowy, który uprawnia do otrzymania pierwszej transzy dodatku do dnia 31.03.2022, jest dzień 31.01.2022 . W związku z tym oprócz dwóch punktów uruchomionych w Ośrodku Pomocy od dnia 26.01.2022 zostaje uruchomiony dodatkowy punkt w przychodni pokój nr 43, który będzie funkcjonował w momencie wzmożonych kolejek. Godziny i dni przyjmowania w dodatkowym punkcie poniedziałek i wtorek 12.30-14.30, środa 8-10.00
Ponadto przypominamy o możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem poczty oraz ePUAP.
Końcowym terminem składania wniosków jest dzień 31.10.2022.
Skadając wniosek do dnia 31.07.2022 obowiązuje dochód za 2020 r., a od 01.08.2022 dochód za 2021 r.

z poważaniem
Kierownik MGOPS
Grażyna Buczek